default-logo

Tae-do sustav tjelovježbi

Što je Tae-do?

Grupne Tae-do vježbeTae-do je posebni program tjelovježbe koji koristi neke od principa korejske borilačke vještine taekwondo-a te najnovija znanstvena iskustava i spoznaje o patogenezi osteoporoze. To je svojevrsna kombinacija klasične gimnastike za osteoporozu i elemenata taekwondo vježbi koje se temelje na izvođenju kontroliranih pokreta uz energetski usmjerenu kontrakciju mišića pri određenom pokretu. Naziv “Tae do” dolazi od riječi iz korejskog jezika. “Tae” znači pokret nogom, ili kretnja, a “do” način, a u prenesenom značenju “tae do” znači aktivni stav prema nečemu, prema bolesti.

Osnovni principi na kojima se temelji Tae-do:

  • Tae do vježbe izazivaju intermitentne kontrakcije mišića, čime se postiže naizmjenično djelovanje sile na kost, što predstavlja važan stimulus koštanoj pregradnji. Naime, budući da mišići imaju svoja hvatišta na kostima sile vlaka i tlaka koje se svakom kontrakcijom mišića prenose na kosti stimuliraju koštanu izgradnju, prenoseći “informaciju kostima” da ih na tom mjestu treba “pojačati”.
  • Vježbe su tako dizajnirane da aktiviraju gotovo sve mišiće tijela čime se stimulira pregradnja kosti i jačanje kakvoće cijelog skeletna.
  • Pokreti vježbi su kontrolirani čime se izbjegava mogućnost ozljeda zglobova i mišića koje se mogu dogoditi pri naglim pokretima kod osoba slabije mišićne mase i onih koji već imaju degenerativno-deformirajuće promjene skeleta ili neku drugu bolest.
  • Tae do vježbe čine povezani i logičan sustav koji se lako pamtiti, koji je motivirajući, interesantan i jednostavan tako da se može brzo naučiti i provoditi samostalno kod kuće.

Koje su prednosti Tae do-a pred klasičnom tjelovježbom?

Osnovni princip na kojem se temelje borilačke vještine nastale kao dio kulturalnog nasljeđa “Dalekog istoka” je kako na najracionalniji način iskoristiti energiju uma i tijela u izvođenju pokreta. Iako je konačni cilj takvih vještina pripremiti se za borbu s potencijalnim protivnikom, tehnike vježbanja temeljene na ovom principu imaju puno šire značenje, jer u osnovi predstavljaju način uspostavljanja ravnoteže “duha i tijela”, osposobljavajući vježbača da se optimalno kreće u prostoru. Ovim se vježbama djeluje na cijeli sustav kretanja, počevši od mozga gdje se stvara “naredba” za određeni pokret, preko živčanih putova kojima se taj podražaj prenosi do mišića, kao izvršnih organa za izvođenje kretnji. Koristeći tehnike i principe taekwondo-a, tradicionalne korejske vještine, Tae do, utječe tako ne samo na muskulaturu i preko mišićnih kontrakcija na kosti, već više nego standardna tjelovježba i na ravnotežu i brzinu reakcije sustava kretanja, što je važna prevencija mogućih padova koji su kod bolesnika s osteoporozom posebno opasni, jer i manji padovi mogu dovesti do teških fraktura.

Kada početi vježbati Tae-do?

Tae-do kao sustav tjelovježbe nije samo prikladan za bolesnike s osteoporozom, osteopenijom i drugim metaboličkim koštanim bolestima, već je univerzalni sustav tjelovježbe, pa ga mogu provoditi svi ljudi bez obzira na spol i životnu dob. Prema tome ne postoji granica kada početi niti do kada ga provoditi. S obzirom na ulogu Tae-do-a u prevenciji i liječenju osteoporoze, optimalno je započeti s vježbanjem prije nego se jave teže posljedice bolesti, što znači u svim slučajevima otkrivene osteopenije. No, dio programa Tae do-a može se provoditi i u slučajevima teške osteoporoze, otežane pokretljivosti bolesnika ili istovremeno prisutne druge kronične bolesti, npr. kronične srčane slabosti, koja ograničava tjelesnu aktivnost.

Tae-do vježbe

Tae-do sustav provodi se kroz 2 stupnja:

  1. Stupanj ili “obvezni sastav vježbi” namijenjen je teže pokretnim bolesnicima, ili onima koji nisu spremni odvojiti nekoliko sati tjedno za posjetu sportskoj dvorani i radu u grupi vođenog treninga. Sastoji se od ograničenog broja jednostavnih vježbi koje se ponavljaju po određenom redoslijedu. Sve se vježbe rade sjedeći, Jednostavne su, kontrolirane, lako se pamte a mogu ih izvoditi i teži bolesnici. Dizajnirane su tako da ih se može lako naučiti kroz više dolazaka u “Savjetovalište za osteoporozu”, nakon čega ih pacijent može sam raditi kod kuće, na poslu, u prirodi. Osnovna slabost ovog stupnja Tae do-a je da su vježbe namijenjene za samostalni rad kod kuće, pa uspjeh ovisi o tome koliko je bolesnik uporan, motiviran i odgovoran, jer uspjeh se može očekivati samo ako se vježba redovito i adekvatno.
  2. Stupanj ( «napredni tečaj» ) ili “slobodni sastav vježbi” su vježbe koje se rade u grupi kao vođeni trening više puta tjedno. Vježbe se mogu izvoditi uz glazbu, i sastoje se u ritmičnom ponavljanju jednostavnih pokreta, tj. jednostavnih taekwondo tehnika udaraca i blokada uz energetski usmjerene kontrakcije mišića. Kako se radi o vođenom treningu uz bogatiju koreografiju u kojoj se izmjenjuje više desetaka vježbi, ovaj je sustav Tae do-a namijenjen je za vođeni trening u dvorani