default-logo

“Bar” koncept liječenja i prevencije koštano-zglobnih bolesti

Što je to BAR metoda?

“BAR” znači Bio-mehanika – Analgezija – Regeneracija. To je kombinacija metoda kojima se:

  • poboljšava „bio-mehanika“ i osigurava redoviti dobar bio-mehanički podražaj kostima (kroz primjenu svakodnevne odgovarajuće tjelovježbe „Tae do“)
  • radi korekcija bio-mehaničke ravnoteže izokinetičkom dinamometrijom i digitalnom pedometrijom
  • potiče regeneracija hrskavice i formiranje kosti primjenom MBST-a (terapijske nuklearne magnetske rezonance).

U teškim slučajevima praćenim jakim bolovima, uz MBST se kombiniraju i druge metode kako bi se ubrzao učinak, kao što su najnovija generacija „Soft“ lasera „B.cure“ te različiti oblici fizikalne terapije, a ponekad je potrebna i kirurška terapija.

Primjenom „BAR“ metode postiže se dugoročno poboljšanje od 65 do 80 % u više od 80% pacijenata

Primjenom „BAR“ metode postiže se dugoročno poboljšanje od 65 do 80 % u više od 80% pacijenata u smislu smanjenja bolova i poboljšanja pokretljivosti te se u značajnoj mjeri smanjuje potreba za operacijama i rizik ozbiljnih komplikacija.

Osteoporoza

Kronične skeletne bolesti među kojima su najčešće osteoartritis (artroza) i osteoporoza, najveći su javno-zdravstveni problem naše civilizacije. Usprkos toj činjenici koja je više puta potvrđena brojnim statistikama, od svjetske zdravstvene organizacije (WHT) do podataka koje govore da komplikacije tih bolesti predstavljaju jedan od najvećih financijskih opterećenja državnih ekonomija, skeletne bolesti su dugo bile ignorirane i smatrane posljedicom normalnog starenja. Terapija je bila samo parcijalna i simptomatska, nije bilo ni značajnijeg interesa struke za to područje, a prevenciji se nije poklanjala pozornost. Nakon određenog porasta interesa za problem osteoporoze koji se dogodio krajem devedesetih godina prošlog i početkom ovog stoljeća, potaknutim prije svega uvođenjem lijekova i interesom farmaceutskih kompanija, zadnjih godina ponovo svjedočimo gubitku interesa javnosti. Sve rjeđe možemo nešto čuti ili pročitati o osteoporozi.

zdrava kost

Zdrava kost

Osteoporozna kost

 

To je zasigurno posljedica određenog razočaranja učinkom lijekova i spoznaje da je osteoporoza puno složeniji problem nego što se isprva mislilo pa se smanjio i interes farmaceutske industrije. No, to je i rezultat nedostatnog bazičnog znanja o kostima kako liječnika tako i populacije u cjelini.

Osteoartritis

“Osteoartritis koljena nije samo bolest koljena, jer ona dovodi do značajnog poremećaja bio-mehanike i preopterećenja na drugim zglobovima s posljedičnim osteoartritisom na tim zglobovima”

Bar metoda lijecenja 1Kada je riječ o osteoartritisu, tu se godinama ništa bitno nije promijenilo. I dalje dominira fatalistički pristup “kako se ionako ništa ne može učiniti jer ne možemo regenerirati hrskavicu te nam ne preostaje ništa drugo do različitim metodama fizikalne terapije privremeno smanjiti tegobe, a u težim slučajevima ugraditi proteze”. Nevjerojatno je kako je takav stav duboko ukorijenjen i među liječnicima koji teško prihvaćaju nove metode i spoznaje. Gotovo kao da se ne želi priznati da je dosadašnji pristup kroničnim bolestima bio loš. Zar uistinu ne možemo bolje liječiti naše pacijente koji pate od kroničnih koštano-zglobnih bolesti? Kako to da je u nekim drugim područjima medicina zabilježila veliki napredak, a kad je riječ o skeletnim bolestima još uvijek tapkamo na mjestu?

Još uvijek nemamo struku koja bi se bavila skeletom kao cjelinom, već smo i dalje podijeljeni na ortopede, fizijatre, reumatologe, endokrinologe, koji se po principu “svatko u svom dvorištu” bave kostima dok zaboravljaju da je skelet jedinstveni organ. On nije skup kostiju i zglobova već nedjeljiva cjelina koja funkcionira povezano tako da se promjene na jednom dijelu skeleta prenose na cijeli skelet. Tako na primjer, osteoartritis koljena nije samo bolest koljena, jer ona dovodi do značajnog poremećaja bio-mehanike i preopterećenja na drugim zglobovima s posljedičnim osteoartritisom na tim zglobovima. Upravo zbog toga eventualna zamjena koljena protezom ne može riješiti problem u cjelini, pa će tako bol u koljenu nakon operacije možda i biti manja ali će se pojačati bol u kuku ili leđima.

 

“Funkcija skeleta kao cjeline ovisi o strukturi i kakvoći svih njegovih dijelova, pa je zbog toga uvijek potrebno provoditi integralno liječenje skeleta kao cjeline”

Bar koncept lijecenja 2

Manje je poznato međutim, da se zbog poremećene bio-mehaničke ravnoteže kao posljedice osteoartritisa pogoršava i kakvoća kosti što povećava rizik prijeloma. U takvim slučajevima često i nećemo naći nisku mineralnu gustoću na denzitometriji kosti (zbog brojnih kalcifikata koji prate osteoartirits) i nećemo prepoznati osteoporozu. Štoviše, dobro je poznato da se u skoro 50% slučajeva prijeloma (na malu traumu?) što je siguran znak slabije kakvoće kosti, dakle osteoporoze, nađe normalan nalaz denzitometrije kosti.

Previše je dokaza koji navode na zaključak da nešto moramo promijeniti u pristupu kroničnim koštano-zglobnim bolestima. Srećom, posljednjih je godina ostvaren veliki napredak u poznavanju biologije skeleta, te su značajno povećane mogućnosti liječenja uvođenjem novih lijekova i tehnologija. Sada je red na kliničare i cijelo društvo da te nove znanstvene spoznaje i tehnološke mogućnosti pretoče u kliničku praksu.

Zašto trebamo novi koncept liječenja i na čemu se on temelji?

Temeljem znanstvenih studija i kliničkog iskustva možemo reći slijedeće: skelet je jedinstveni organ, koji se sastoji od puno kostiju i zglobova te najmanje tri vrste tkiva: koštanog, hrskavičnog i mišićno-vezivnog. Na skelet utječu brojni čimbenici koje možemo podijeliti u genetske, bio-mehaničke i metaboličke. Budući da se struktura kosti stalno mijenja kroz proces koštane pregradnje, struktura i kakvoća kosti je rezultat istovremenog djelovanja svih tih čimbenika. Funkcija skeleta kao cjeline ovisi o strukturi i kakvoći svih njegovih dijelova, pa je zbog toga uvijek potrebno provoditi integralno liječenje skeleta kao cjeline.

Dijagnostičke metode koje imamo na raspolaganju ne mogu precizno odrediti stanje skeleta, pa je zbog toga potrebno učiniti procjenu stanja kombinacijom više metoda, predvidjeti rizike i dinamiku te na temelju toga planirati terapiju. Za to je nužno dobro poznavanje biologije skeleta i mogućnosti pojedinih dijagnostičkih i terapijskih metoda, zbog čega treba poboljšati edukaciju liječnika iz tog područja koja je manjkava. Budući da nije moguće istim terapijskim sredstvom ili lijekom djelovati na sve dijelove skeleta, liječenje je nužno provoditi kombinacijom više metoda. Današnji pristup liječenju kroničnih koštano-zglobnih bolesti ne daje zadovoljavajuće rezultate i ne uvažava niti jednu od gore navedenih činjenica, pa je zbog toga nužno promijeniti pristup i uvesti novi koncept.

Što mora zadovoljiti novi koncept liječenja?

Uvažiti sve ono što su znanstvene studije i kliničko iskustvo potvrdile do sada. Uvesti nove metode i tehnologije, kojima će se uvažavajuće individualne razlike pacijenata djelovati na poboljšanje bio-mehanike, metaboličke ravnoteže, pokretljivosti te pokrenuti procese regeneracije tkiva ako je moguće.

Pošaljite upit

Želite li se riješiti tegoba i provesti liječenje kojim ćete regenerirati hrskavicu, poboljšati kakvoću svojih kostiju i skeleta općenito? Poliklinika K-centar jedina je zdravstvena ustanova u Hrvatskoj koja provodi novu „BAR“ metodu za liječenje kroničnih koštano-zglobnih bolesti (osteoartritisa i osteoporoze).
Pošalji