CJENIK USLUGA
Za download kompletnog cjenika kliknite ovdje


CJENIK USLUGA

  1. Specijalistički pregled                                           300,00 Kn

      2.  Kontrolni specijalistički pregled                            210,00 Kn
     
      3.  Konzilijarni specijalistički pregled                         240,00 Kn

      4.  Konzultacija                                                         100,00 Kn
     
      5.  Ekspertiza                                                            690,00 Kn
 .                     
      6.  Sup specijalistički pregled                                    400,00 Kn

      

Koštano-zglobni sustav
                 
      7. Denzitometrija  ( cijelog skeleta )                        250,00 Kn

      8.  DXA osnovna ( kuk i kralježnica)                         190,00 Kn
     
      9.  Procjena deformiteta -fraktura (IVA)                   150,00 Kn

     10. Denzitometrija cijelog tijela
           ( body composition)                                             310,00 Kn
    
     11.  UZV zglobova i mišića                                         180,00 Kn
  
     12. Transiliakalna biopsija i histomorfometrija
           kosti                                                                  5500,00 Kn

     13. Analiza bio-mehaničke ravnoteže                        120,00 Kn

    

MBST ( terapijska nuklearna magnetska rezonanca )
                                    
     14. Program za liječenje osteoartritisa
           od 3 tretmana                                                    1350,00 Kn

     15. Program za liječenje osteoartritisa
           od 5 tretmana                                                    2250,00 Kn

     16. Program za liječenje osteoartritisa
           od 7 i 9 tretmana                                               4050,00 Kn

     17. Program za liječenje osteoporoze 
           ( 10 tretmana )                                                  4500,00 Kn    

 

Fizikalna terapija:

       18.  Mobilizacija/manipulacija kralježnice
              po segmentu                                                    250,00 Kn

       19. Mobilizacija/manipulacija zgloba ( po zglobu)    200,00 Kn

       20. Infracrveno/solux                                                 40,00 Kn

       21. Magnetoterapija po segmentu ( popust 15%)     59,50 Kn

       22. LASER (popust 20%)                                            64,00 Kn

       23. Elektrostimulacija 1 mišićne skupine 
             (popust 25%)                                                       75,00 Kn

       24. TENS, jedna aplikacija do 10 min.                         60,00 Kn
  
       25. Fizikalne procedure 5 aplikacija                      zbroj svih aplikacija

       26. Fizikalne procedure do 10 aplikacija               zbroj svih aplikacija
                                                                                     umanjen za dvije

       27.  Intraartikularna aplikacija lijeka                         280,00 Kn

       28. Opseg pokreta mjerenja 1 zgloba                      120,00 Kn

       29. Manualni mm test 1 mišićna skupina                    30,00 Kn

       30. Analiza hoda                                                      100,00 Kn

       31. Elektroanalgezija                                                 50,00 Kn

       32. Ultrazvuk po jednom segmentu
              ( popust 55% )                                                   45,00 Kn

       33. Sono / jontoforeza (popust 43%)                        45,60 Kn

       34. Individualne vježbe po segmentu
              ( ovisno o trajanju popust od 30 – 70%)      
              - 15 minuta                                                        30,00 Kn
              - 30 minuta                                                        50,00 Kn           
              - 45 minuta                                                        70,00 Kn        
        
       35. Grupne vježbe ( više od 10 sudionika )            150,00 Kn

       36. Masaža manualna ( područja tijela-ovisno o trajanju
             uz popust 30-55% )  
                                 
              - 15 minuta                                                        54,00 Kn
              - 30 minuta                                                        84,00 Kn
              - 45 minuta                                                      120,00 Kn
             
       37. Masaža manualna (cijelog tijela)                      180,00 Kn
               – popust 10 %
   
       38. Limfna drenaža po segmentu                           120,00 Kn

       39. Tečaj iz „Tae do“ tjelovježbe                            200,00 Kn

    
Srce i krvne žile                                                                  
                                           
       40. EKG                                                                  100,00 Kn 

       41. UZV-CD srca i luka aorte                                  600,00 Kn

       42.  Holter RR                                                         250,00 Kn
   
       43.  Holter EKG                                                       340,00 Kn
   
       

Genska dijagnostika:
                
1. AndroSensor 40 plus                                               4100,00 Kn

2. FemSensor 40 plus                                                  4100,00 Kn
                                                          
3. CardioSensor PREMIUM                                           5600,00 Kn

4. FemSensor PREGNANCY                                          4100,00 Kn

5. Nutrition Sensor                                                      4100,00 Kn

6. PharmacoSensor                                                     4100,00 Kn

7. PREMIUM female                                                      9000,00 Kn

8. PREMIUM male                                                         9000,00 Kn

9. Skin Vitality Sensor                                                  4100,00 KnUGS ( Ultrazvukom navođena skleroterapija vena) :

1. Prvi tretman na jednoj nozi                                       7500,00 Kn

2. Prvi tretman na obje noge                                      14250,00 Kn

3. Drugi tretman                                                            3750,00 Kn

4. Drugi tretman na obje noge                                      7125,00 Kn

5. Treći i svaki slijedeći tretman                                     1875,00 Kn

6. Treći i svaki slijedeći tretman na obje noge               3750,00 Kn

7. Tretman na malim površnim venama ( 1 noga )         1950,00 Kn

8. Pregled ( uključen u cijenu tretmana )                         750,00 Kn

9. Kontrolni pregled ( uključen u cijenu tretmana)           375,00 Kn    
        


                                                              
THD – metoda liječenja hemoroida
 
THD tretman                                                                   8900,00 Kn

Pregled ( indikacijski za THD )                                          890,00 Kn

Drugi zahvat ( ako je potreban)                                     3950,00 Kn

Treći zahvat ( ako je potreban)                                      1975,00 Kn

 

RBL – metoda liječenja hemoroida

Prvi zahvat                                                                     2900,00 Kn

Svaki slijedeći zahvat ( u koliko je potreban)                 1900,00 Kn

 

                                                                                                                     
Cijenik LABORATORIJSKIH USLUGA:

Kalcij                                                 20,00 Kn

Fosfor:                                              20,00 Kn

Alkalna fosfataza:                             15,00 Kn

Kreatinin:                                          10,00 Kn

BUN / urea:                                       15,00 Kn

Kolesterol:                                        15,00 Kn

HDL kolesterol:                                 15,00 Kn

Trigliceridi:                                        15,00 Kn

AST:                                                  15,00 Kn

ALT:                                                  15,00 Kn

GUK:                                                 15,00 Kn

 

Ostale laboratorijske pretrage obavljaju se u suradnji s Medicinsko biokemijskim laboratorijem Breyer s kojim Poliklinika ima ugovor, prema njihovom cjeniku.

Mogućnost plaćanja na 6 rata na kartice PBZ-a i American express, te 12 rata karticama Splitske banke.
U slučaju plaćanja karticama cijena se uvećava za 5 %.

Poliklinika K-centar zadržava pravo ponude i odobravanja popusta na pojedine usluge uz suglasnost Ravnatelja ustanove.

 

U Zagrebu,  30. 01. 2012. g.

Ravnatelj: Prof.dr.sc.Dalibor Krpan

 

povratak na vrh >>>

Centar za osteoporozu i druge koštane bolesti Centar za bolesti vena Centar za zdravstvenu skrb sportaša centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku Centar za osteoporozu i druge koštane bolesti Centar za bolesti vena Centar za bolesti vena Centar za bolesti vena